Przepisy prawne i bezpieczeństwo


Astreinte.

115258 medium

Astreinte (fr.) - Narosłe domyślnych zobowiązań odsetkowych.Astreinte - kara na celu stymulowanie dłużnika do szybkiego wykonania wyroku przez życie i prowizji niektórych ustaw. Procedura «astreinte» - przepisy Kodeksu postępowania cywiln...

Szkoła i choroby dzieci.

Image not found

większość rodziców po prostu nie wiedzą, że skolioza i zaburzenia postawy uzyskać dalsze prace nad nim w szkołach. Wszystkie szkoły są teraz uczy systemu szafy - z każdego przedmiotu jest specjalistyczne klasy, w których dzieci są zaangażowa...